Misiunea și viziunea școlii

MISIUNEA ŞCOLII

·  Formarea de competenţe teoretice şi practice elevilor care să asigure dezvoltarea echilibrată a liceului, prin iniţierea unor programe de dezvoltare durabilă.

 · Articularea permanentă a elevilor la valorile culturale europene: unitate, egalitate, solidaritate, toleranţă, respectarea drepturilor omului, non-discriminarea, respect pentru diversitate, democraţie, justiţie, profesionalism.

VIZIUNEA ȘCOLII

 · Numele liceului să fie unul de referinţă, atât în domeniul artei şi al culturii, cât şi pentru noul concept de educaţie, specific noilor realităţi din învăţământ.

 

Scurt istoric

Zestrea spirituală a urbei lui Alecsandri şi Bacovia s-a îmbogăţit, prin Ordinul Ministerului Învăţământului şi Culturii nr. 788/13.07.1957, cu încă un lăcaş de cultură: „Şcoala de muzică şi arte plastice”.

În primul an 1957-1958 şcoala funcţionează cu un efectiv de 60 de elevi, având clasele I-IV repartizate pe secţiile arte plastice şi muzică. De la 1 septembrie 1965 Şcoala de Artă din Bacău a devenit Şcoala Medie de Muzică şi Arte Plastice (IX-XII), iar de la 1 septembrie 1976 în planul de învăţământ al liceului este cuprins şi învăţământul primar. În 1979, se revine la forma de învăţământ de la Şcoala de Cultură Generală cu Program Integrat de Artă şi se inaugurează noul local al şcolii.   La 1 septembrie 1990 se reînfiinţează învăţământul liceal, instituţia devenind Liceul de Artă „George Apostu”, iar din 1 septembrie 2011 Colegiul Naţional de Artă „George Apostu”.

În prezent liceul cuprinde patru secţii: muzică, coregrafie, arte plastice şi arhitectură. Graţie acestora, elevii cu aptitudini muzicale se pot îndrepta spre: interpretare instrumentală, canto clasic şi popular ori studii teoretice. Cei cu talent coregrafic pot urma diferite forme de dans printre care clasic, contemporan, popular. Elevii cu talent la desen pot opta pentru pictură monumentală, de şevalet, sculptură, grafică, cât şi către secţia arhitectură, în cadrul căreia îşi pot pune în valoare abilităţile specifice.

Beneficiind în decursul anilor de cadre didactice bine pregătite şi o bază materială bine pusă la punct, această instituţie culturală a confirmat aşteptările celor care au crezut în valoarea ei, de aici plecând un mare număr de tineri ce au devenit nume de referinţă în diferite domenii ale artei, cu o carieră prestigioasă în ţară şi în străinătate.

Cu o tradiție nestinsă în timpul istoric și în spațiul cultural al Bacăului de peste jumătate de veac, Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” polarizează atenția  și interesul elevilor și părinților atragând prin oferta sa educațională, tot  mai mulți tineri.

Rezultatele de excepție obținute în ani confirmă renumele liceului și politica managerială, prin aflarea căilor de scurtare de la „ideal” la „posibil”, întruchipând activitatea dascălilor care, prin profesionalismul și pasiunea dăruite elevilor, au conturat profilul distinct, recunoscut și apreciat în comunitatea locală, dar și dincolo de granițele județului.

Grație bunei pregătiri la toate profilurile, elevii liceului sunt solicitați în diverse evenimente artistice în colaborare cu prestigioase instituții: Filarmonica „Mihail Jora” Bacău, Centrul Internaţional de Cultură „George Apostu”, Aşezământul de Cultură Tescani, Fundaţia „Remember Enescu”, Teatrul dramatic „George Bacovia”, Uniunea Artiştilor Plastici, Ordinul Arhitecţilor din România, Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza”, Direcţia Silvică, măndrindu-se, în acelaşi timp, cu numeroase premii şi distincţii obţinute la Olimpiade şcolare şi Concursuri de profil, la nivel naţional şi internaţional.

Continuăm să năzuim spre mai-binele tinerilor noștri elevi, ajutându-i să descopere frumosul prin artă, adevărul, determinându-i să-și formeze și dezvolte personalitatea artistică, pentru ca o dată intrați pe porțile colegiului, să iasă victorioși în „bătăliile” vieții, să-și apere nealterate aspirațiile și să-și desăvârsească drumul devenirii artistice.

Prof. dr. Adriana Cristina Busuioc
Directoarea Colegiului Național de Artă „George Apostu“ Bacău