Header

ATTITUDE BALLET COMPETITION BACAU 2016

INFORMATII UTILE DESPRE INVATAMANTUL PRIMAR 2016-2017

ANUNT

CLASA PREGATITOARE 2016-2017

      – Numarul de clase pregatitoare, aprobat – 1 clasa (25 locuri);
      – 23 februarie-16 martie 2016 programul de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor se face in centrul de evaluare din cadrul colegiului, luni 14-17, marti 9-12, miercuri 9-12, joi 13-16;
      – In data de 03.03.2016, in intervalul orar 09.00-16.00 “Ziua portilor deschise” in care parintii, copiii si alte persoane interesate pot vizita spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare;
      – Joi, 03.03.2016, la ora 16.00 va avea loc sedinta cu parintii copiilor de la grupa mare;
      – In perioada 29 februarie-18 martie 2016 depunerea si validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic in intervalul orar 08.00-18.00 (luni-vineri), respectiv 09.00-13.00 (sambata). Cererile-tip de inscriere se completeaza online sau la unitatea de învățământ;
      – Acte necesare inscrierii: o fotocopie a certificatului de nastere a copilului, o fotocopie a actului de identitate a parintelui/tutorelui care face inscrierea, o fotocopie a rezultatului pozitiv al evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului (dupa caz), adeverinta medicala care sa contina vaccinarile copilului, adeverinta fotocopii ale actelor doveditoare pentru indeplinirea criteriilor specifice de departajare. Fotocopiile vor fi certificate conform cu originalul la secretariatul unitatii scolare, pe baza documentelor originale;
 
CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE
Art. 10. din ANEXA nr. 2 la ordinul MENCS nr. 3158 / 15.02.2016 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei
de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017
(1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
 
CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE
Art. 52, alin. 3 din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017:
În scopul asigurării continuității școlarizării copiilor într-o unitate de învățământ, respectiv formațiune de studiu, unitățile de învățământ care au în ofertă clasă pregătitoare, pot organiza testarea aptitudinilor copiilor care ar putea parcurge, începând cu clasa I, program integrat de artă sau sportiv, chiar înainte de înscrierea acestora la clasa pregătitoare.
TESTARE APTITUDINI MUZICALE
CLASA PREGĂTITOARE
AN ȘCOLAR 2016-2017
MARȚI, 22 MARTIE 2016
PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR VA FI AFIȘATĂ
LUNI, 21 MARTIE 2016