Muzică

Clasele I-IV

·  se pregătesc la cultură generală conform curriculum-ului claselor primare, iar în plus elevii de la profilul muzică se pregătesc la una din specializările pian, vioară, coarde, teorii şi solfegii, şi opţional cor.

 

Clasele V-VIII

· se pregătesc la cultură generală conform curriculum-ului claselor gimnaziale, iar în plus se pregătesc la : unul din instrumentele orchestrei simfonice ca instrument principal, teorie-solfegiu dictat, orchestră/cor .

 

Clasele IX-XII

· se pregătesc la cultură generală conform curriculum-ului claselor liceale, iar în plus se pregătesc astfel:

– secţia instrumentală, unde se studiază unul din instrumentele orchestrei simfonice ca instrument principal, teorie-solfegiu-dictat, orchestră/cor, muzică de cameră, istoria muzicii, armonie, folclor, forme muzicale,

– secţia canto – clasic, tradiţional, jazz-muzică uşoară,

– T.S.D. – probleme teoretice, solfegii, dictat muzical,

– opţional – taraf, elemente de limbaj, armonie etc.