Anunț înscriere liceu 2020

Dosarele de înscriere ale candidaţilor declaraţi admişi se depun/transmit în perioada 13-20 iulie 2020.

Actele necesare:

  1. a) fișa de înscriere;
  2. b) copii după cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;
  3. c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
  4. d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  5. e) fişa medicală.