Admitere liceu: Arte Vizuale 2020-2021

Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. _______/____________ pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare


EXTRAS DIN METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE

PROFIL ARTISTIC – ARTE VIZUALE
Descarcă cererea de înscriere

SPECIALIZĂRILE – ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE, ARHITECTURĂ, ARTE AMBIENTALE, DESIGN,

Probele de aptitudini din cadrul Examenului de admitere în învățământul vocațional, profil artistic, specializările: Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare – restaurare bunuri culturale constau în evaluarea unui portofoliu de lucrări, după cum urmează:

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea candidatul se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail, sau prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:

– documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere);

– un CD/DVD conținând portofoliul de lucrări, transmis prin poștă sau curier, cu confirmare de primire.

– o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind originalitatea lucrărilor conținute de CD/DVD-ul trimis.

CONȚINUTUL PROBELOR – PENTRU CLASELE DE ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE, ARHITECTURĂ:

Examenul constă în două probe:

– studiul după natură;

– compoziție în culoare/volum.

 

PORTOFOLIUL ESTE COMPUS DIN 10 (ZECE) IMAGINI ALE UNOR LUCRĂRI PROPRII, în format A3, respectiv: 5 (cinci) studii după natură și 5 (cinci) compoziții libere, fiecare cu o problematică plastică diferită, imprimat pe CD/DVD. Acestea se vor depune la sediul Colegiului Național de Artă “George Apostu”, Str. Războieni, Nr.24, Bacău și se va denumi după modelul:

Nume _Prenume, Proba de aptitudini – Arte plastice /

Nume _Prenume, Proba de aptitudini – Arhitectură

NOTĂ:

– Elevii care provin din învățământul de cultură generală vor depune, împreună cu portofoliul de lucrări și o recomandare din partea profesorului de educație plastică de la școala absolvită sau din partea profesorului îndrumător de la Palatul/Clubul copiilor.

– Elevii care dețin imagini cu lucrări (compoziții) proprii modelate în lut, le pot include în portofoliu, în locul compozițiilor în culoare.

– Pentru clasele de liceu cu specializarea Arhitectură, compozițiile vor fi subordonate contextului specializării.

 

* Sugestii și explicații pentru realizarea lucrărilor din PORTOFOLIU:

Având în vedere că profesorii evaluatori vor evalua lucrările prin fotografii, este important ca acestea să fie de calitate cât mai ridicată. Când fotografiați lucrările, aveți în vedere să fie cât mai multă lumină. Pentru cele mai bune rezultate, încercați să le fotografiați ziua, în lumină naturală. Folosiți aparatul/telefonul care produce cele mai bune imagini, la rezoluția cea mai mare, punând accent pe redarea corectă a culorilor. Daca folosiți telefonul, aveți grijă să dezactivați eventualele filtre care pot modifica imaginea.

STUDIU DUPĂ NATURĂ (arte plastice, arhitectură) – 5 lucrări

– conține 3 obiecte (cate unul din fiecare categorie de mai jos, ca de exemplu: un vas de ceramică, un corp geometric și un fruct sau legumă).

– fructe și legume (la alegere: măr, pară, ceapă, ardei, etc.)

– corpuri geometrice (la alegere: cub, cilindru, con, piramidă – cutii, conuri de hârtie, tuburi etc.)

– vase de ceramică (căni, vaze, pahare, cești, ghivece, etc.)

Urmăriți  paginația, amplasarea obiectelor în spațiu, proporția, construcția obiectelor, lumina, umbra și tonurile de gri, umbra purtată pe plan și pe obiect.

 

COMPOZIȚIE ÎN CULOARE sau VOLUM (la alegerea candidatului) – 5 lucrări

Opțiunea se va preciza la momentul înscrierii, în fișa de înscriere.

ARTE PLASTICE –  CULOARE

– 5 compoziții libere (cu 5 personaje dinamice și statice)

– sugestii de teme: “Sport”, “La joacă”, “Dans”, “În vacanță”, “În natură”, “Odihnă”, “Conversații”, etc.

– folosirea unui contrast cromatic la alegere:  contrastul cald – rece sau a contrastului complementar (roșu-verde, oranj-albastru, galben-violet) sau a contrastului închis – deschis.

ARTE PLASTICE – VOLUM

– 3 personaje compuse in rondbos (in spațiu)

– sugestii de teme: “Sport”, “Dans”, “Odihnă”, “Dialog”, etc.

– urmăriți următoarele elemente ale compoziției: proporția personajelor, mișcarea brațelor a picioarelor, rezolvarea plastică a volumelor (simplificarea formelor pe planuri mari)

 

COMPOZIȚIE – ARHITECTURĂ

Pentru a realiza o compoziție de volume în spațiu, începeți prin a desena prin linii, volume simple pe care le cunoașteți, apoi alăturați sau suprapuneți volumele. Desenați cât mai corect, având mai multe tipuri de linii: subțiri – ajutătoare, de construcție, de muchii, care se văd și care nu se văd. Apoi realizați compoziții lăsând liber la imaginație, joacă-te cu volumele, fii creativ. Se acceptă compozițiile și fără valorație, doar din desen de linii. Mult spor și răbdare!

 

CRITERII DE APRECIERE PENTRU STUDII:

– Compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină);

– Raportul dintre obiecte (proporții);

– Forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora;

– Redarea spațiului și a volumului prin linie și valoare.

CRITERII DE APRECIERE PENTRU COMPOZIȚII:

– unitatea compoziției;

– expresivitatea cromatică sau, după caz, proporții, mișcare, rezolvarea plastică a volumelor;

 

NOTĂ:

Comisiile de examinare și evaluare, sunt numite prin decizia Inspectoratului Școlar Județean / al Municipiului București și sunt compuse din:

– președinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;

– vicepreședinte (fără drept de notare) – șeful catedrei de specialitate;

– membri (cu drept de notare) – minimum 2 profesori în specialitatea pentru care se susțin probele. Numărul de profesori evaluatori se stabilește astfel încât să se asigure doi evaluatori la 30 de candidați.

Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei, cu drept de notare.

Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și a II-a.

Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 3 din prezenta Notă, este 6 (șase).

Un candidat se consideră neprezentat dacă nu a depus numărul de lucrări menționat la cel puțin una dintre probele de aptitudini.

La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestații.