Informatii utile

Calendarul inscrierii in invatamantul primar 2015-2016

Metodologia de inscriere in invatamantul primar 2015-2016

ANUNT

CLASA PREGATITOARE 2015-2016

Numarul de clase pregatitoare, aprobat 1 clasa (25 locuri);
Programul de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor se face in centrul de evaluare din cadrul colegiului in perioada 17 februarie-11 martie 2015, de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00-18.00;
Ziua portilor deschise in care parintii, copiii si alte persoane interesate pot vizita spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare si I-a va fi in data de 18.02.2015, in intervalul orar 09.00-17.00;
Sedinta cu parintii copiilor de la grupa mare va avea loc joi, 18.02.2015, la ora 17.00;
Cererile tip se completeaza si se valideaza la secretariatul unitatii scolare, de catre parinti sau tutori ai copiilor, in perioada 23 februarie-13 martie 2015, zilnic in intervalul orar 08.00-20.00 (luni-vineri), respectiv 09.00-13.00 (sambata);
Acte necesare inscrierii: o fotocopie a certificatului de nastere a copilului, o fotocopie a actului de identitate a parintelui/tutorelui care face inscrierea, o fotocopie a rezultatului pozitiv al evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului (dupa caz), fotocopii ale actelor doveditoare pentru indeplinirea criteriilor specifice de departajare. Fotocopiile vor fi certificate conform cu originalul la secretariatul unitatii scolare, pe baza documentelor originale;
Criteriile specifice de departajare
Nr. crt.
Criteriul specific
Acte doveditoare
Punctaj
1.
Sfi dovedit aptitudini muzicale pe parcursul 樽nvm但ntului precolar
Adeverine eliberate de grdinie
50%
2.
S fi participat la concursuri de interpretare muzical
Diplome
50%