MISIUNEA COLII
Formarea de competen釘e teoretice i practice elevilor care s asigure dezvoltarea echilibrat a liceului, prin ini釘ierea unor programe de dezvoltare durabil.
Articularea permanent a elevilor la valorile culturale europene: unitate, egalitate, solidaritate, toleran釘, respectarea drepturilor omului, non-discriminarea, respect pentru diversitate, democra釘ie, justi釘ie, profesionalism.
VIZIUNEA COLII
Numele liceului s fie unul de referin釘, at但t 樽n domeniul artei i al culturii, c但t i pentru noul concept de educa釘ie, specific noilor realit釘i din 樽nv釘m但nt.