Admitere Ciclul Liceal (2018-2019)

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE

Extras din Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat

Admiterea în învățământul liceal de stat 2018-2019

PROFIL ARTISTIC – ARTE VIZUALE

specializările

Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale

 1. PROBĂ DE PERCEPȚIE VIZUALĂ

Desen după natură – studiu: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puțin

unul de rotație (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.

Note: (1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.

(2) Dacă în fundal se folosește draperie, aceasta nu va avea falduri.

Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune

Timp de lucru: 5 ore.

Criterii de apreciere:

– Compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină)

– Raportul dintre obiecte (proporții)

– Forma, caracterul obiectelor

– Redarea spațiului și a volumului

– Raport valoric

 1. PROBĂ DE CREATIVITATE

O compoziție pe un subiect dat, executată, la alegerea candidatului, în culoare sau volum.

 1. a) CULOARE: compoziție cu personaje – tehnica, culori de apă.
 2. b) VOLUM: compoziție cu personaje – ronde – bosse, – tehnica, modelaj în lut.

Timp de lucru: 5 ore

Criterii de apreciere:

a)- unitatea compoziției și încadrarea în subiect;

– expresivitatea cromatică;

– notă personală, originalitate, creativitate.

 1. b) – raportul între elemente, proporții, mișcare, rezolvarea plastică a volumelor.

Note: (1) Pentru clasele de arhitectură, proba de creativitate se adaptează specialității sau se înlocuiește cu o probă de memorie vizuală, probă scrisă, în care candidații vor descrie în maximum trei pagini un edificiu arhitectural cunoscut sau un ansamblu arhitectural (de exemplu, centrul orașului). Se recomandă ca lucrarea să conțină și schițe de detaliu sau ansamblu, a căror calitate va fi evaluată după criterii artistice.

Criterii de apreciere:

– cantitatea și calitatea informațiilor furnizate;

– numărul detaliilor descrise;

– claritatea exprimării și puterea de sugestie a textului;

– realizarea plastică a schițelor pe care le conține lucrarea;

NOTĂ:

 1. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
 1. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și a II-a,
 1. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 4 din prezenta Notă, este 6 (șase).
 1. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de aptitudini.
 2. La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestații.

 

PROFIL ARTISTIC – MUZICĂ

SECȚIA INSTRUMENTALĂ

 

 1. Instrumentele orchestrei simfonice

1.Instrumente cu coarde (vioară, violă, violoncel, contrabas), coarde ciupite (chitară), instrumente de suflat (flaut, oboi, clarinet, fagot, trompetă, corn, tubă).

Proba I

Proba de instrument compusă din:

 1. a) o gamă, aleasă, prin tragere la sorți, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu;
 2. b) un studiu, pe note, la alegerea comisiei, din patru studii pregătite de candidat;
 3. c) un studiu la alegerea candidatului, interpretat fără partitură.

Studiile vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

 

Proba a II-a

Recital instrumental:

 1. a) două părți dintr-o lucrare/piesă muzicală preclasică, la alegerea candidatului, fără partitură;
 2. b) o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, din repertoriul românesc sau universal, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură.

Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a III-a

 1. a) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, diferențiat pentru:

– vioară;

– corzi grave – suflători – percuție;

 1. b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, diferențiat pentru:

– vioară;

– corzi grave – suflători – percuție.

Notă: Probele a) și b) se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, care se calculează ca medie

aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

 

 1. Instrumente de percuție

Proba I

Proba de instrument compusă din:

a) o gamă, aleasă, prin tragere la sorți, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu, interpretată la marimbafon;

b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la toba mică și timpani;

c) un studiu pe note, ales, prin tragere la sorți, de către candidat, din șase studii pregătite de acesta, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat, la unul din instrumentele melodice de percuție indicat de comisie.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

Recital instrumental: două lucrări/piese muzicale culte, cu sau fără acompaniament de pian, din creația românească și universală (se admit și transcripții), la alegerea candidatului. Una dintre lucrări este interpretată la unul din instrumentele melodice de percuție, iar cealaltă este o lucrare pentru mai multe instrumente de percuție. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a III-a

 1. a) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu același grad de dificultate ca la corzi grave și suflători;
 2. b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la corzi grave și suflători.

Notă: Probele a) și b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

 1. Pian

Proba I

Proba de instrument compusă din:

 1. a) un studiu, din trei studii propuse de candidat, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, ales prin tragere la sorți de către acesta, executat fără partitură.
 1. b) o piesă polifonică la trei voci, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

Recital instrumental:

 1. a) o sonată clasică, integrală, la alegerea candidatului, executată fără partitură;
 2. b) o lucrare muzicală romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură,.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a III-a

 1. a) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu același grad de dificultate ca cel de la vioară;
 2. b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la vioară.

Notă: Probele a) și b) se apreciază cu o notă care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

 1. Instrumente populare – nai

Proba I

Recital instrumental:

 1. a) o piesă folclorică autentică, la alegerea candidatului, din zona de proveniență a acestuia, cu sau fără acompaniament;
 1. b) două piese, alese prin tragere la sorți, de către candidat, din patru piese pregătite de acesta, în mișcări ritmice diferite, din diverse zone ale țării (horă, sârbă, geampara, brează, doină, brâu), cu sau fără acompaniament;

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

 1. a) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeași dificultate ca acela de la corzi grave și suflători-percuție;
 1. b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la corzi grave și suflători-percuție.

Notă: Probele a) și b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat .

SECȚIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ

Canto clasic

Canto jazz – muzică ușoară

Canto tradițional românesc

Proba I – probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz – muzică ușoară, Canto tradițional românesc:

Testarea calităților vocale prin intonarea, după auz, a unui fragment muzical dat de către comisie.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a – probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 4 (patru) piese

 1. Canto clasic

Proba compusă din două piese, diferite, cu sau fără acompaniament, din care:

 1. a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat;
 2. b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

 1. Canto jazz – muzică ușoară

Proba compusă din două piese diferite cu sau fără acompaniament din care:

 1. a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat;
 2. b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior .

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

 1. Canto tradițional românesc

Proba compusă din două piese diferite, cu sau fără acompaniament:

 1. a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat; piesele pregătite de candidați vor reprezenta stiluri diferite(doină, horă și sârbă);
 1. b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a III-a – probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz – muzică ușoară,

Canto tradițional românesc:

Proba de aptitudini specifice (auz, ritm, teorie muzicală), după cum urmează:

 1. a) reproducerea de intervale melodice;
 2. b) reproducerea de fragmente ritmice;
 3. c) reproducerea de fragmente melodice;
 4. d) testarea cunoștințelor teoretice (note, valori de note, pauze, alterații, măsuri);

Notă: Probele a), b), c) și d) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

 1. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
 2. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I, II și III, respectiv la probele I și II.
 3. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (șase).
 4. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de aptitudini.
 5. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de percuție și instrumente populare, se admit transcripții după lucrări muzicale originale.
 6. Rezultatele se afișează la încheierea fiecărei probe de examen.
 7. La probele de aptitudini nu se admit contestații.

 

PROFIL ARTISTIC

SPECIALIZAREA COREGRAFIE

 1. PROBA DE DANS CLASIC, compusă din:
 2. a) o oră de studiu cuprinzând exerciții la bară, centru, sărituri, pointes – lecție pregătită din timp.
 3. b) o variație în stil clasic, din variațiile pregătite la clasă de candidat.

Notă: Proba de dans clasic se apreciază de către fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).

 1. PROBA DE DANS ROMÂNESC

Se folosește lista de dansuri din programa ultimei clase de gimnaziu.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

NOTĂ:

 1. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
 1. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și II.
 2. Media minimă de promovare a examenului este 6 (șase).
 3. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de examen.
 4. La probele de aptitudini pentru specializarea coregrafie nu se admit contestații.