Admitere Ciclul Gimnazial (2018-2019) – clasa a V-a

Orice elev care va absolvi clasa a IV-a în acest an școlar se poate înscrie la concursul de admitere în clasa a V-a la Colegiul nostru.

Înscriere

Înscrierea candidaților se va desfășura zilnic, la sediul Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău, str. Războieni, nr. 24, între orele 08:00 – 16:00.

Acte necesare:

 • Cerere de înscriere

Probele de aptitudini

Concursul de admitere constă în două probe:

1. Proba de percepție vizuală (desen)

Observație după natură: natură statică alcătuită din două obiecte (corp geometric + un fruct).
Tehnică: desen în creion pe coală format A3.

Materiale de lucru:

 • bloc pentru desen, format A3
 • creioane de desen la alegere HB, B, 2B
 • gumă de șters

2. Proba de creativitate (pictură)

Compoziție cu personaje, în culoare – pe un subiect dat de comisie.
Tehnică: culori de apă.

Materiale de lucru:

 • creioane
 • bloc format A3
 • culori de apă (acuarelă, tempera, guașe sau acrilic)
 • pensule cu păr moale
 • paletă pentru amestecul culorilor
 • vas pentru apă

Desfășurarea probelor de aptitudini

Probele de aptitudini se vor desfășura  vineri, 11 mai 2018. Candidații vor fi prezenți la ora 08:30 la sediul Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău, str. Războieni, nr. 24, timpul de lucru va fi de 4 ore ( 2 ore proba de desen și două ore proba de pictură).

Afișarea rezultatelor se va face luni, 14 mai 2018, la Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău, str. Războieni, nr. 24.


 

SECȚIA MUZICĂ

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE  ȘI STRUCTURA  PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN  CLASA A V-A PENTRU ELEVII PROVENIȚI DIN ȘCOLILE DE MUZICĂ

Absolvenții claselor a IV-a proveniți din școlile de muzică vor susține examenul de admitere la clasa a V-a constituit din 2 probe:

Proba I – proba de instrument

Proba II – proba de Teorie muzicală.

 

Pentru absolvenții clasei a IV-a din școlile de muzică, Proba I va fi notată cu note cu două zecimale care, ulterior vor fi transformate în calificative pentru a fi consemnate în catalog, calificativele constituind nota de la examenul de final de an. Consemnarea calificativelor în catalog se face doar pentru elevii proveniți din Colegiul de Artă George Apostu.

Nota de admiterea va fi media aritmetică între notele de la Proba I și Proba II. Media minimă de admitere este 8 (opt).

Elevii vor ocupa locurile de la Pian, Vioară, Violă, Violoncel și Contrabas, în ordinea descrescătoare a mediilor, în funcție de numărul de locuri stabilit de Comisia artistică și aprobat în Consiliul de Administrație.

Pe fișa de înscriere, elevii vor nota 3 opțiuni de instrument. Elevii care nu au ocupat locurile de la Pian, Vioară, Violă, Violoncel și Contrabas, dar care au media peste 8 (opt), vor ocupa locurile la celelalte instrumente pentru care au optat, în ordinea descrescătoare a mediilor, concurând pe aceleași locuri cu elevii proveniți din școli generale. Nota luată în considerare în acest caz, este cea de la Proba II.

Absentarea de la una din cele două probe duce la excluderea elevului din concurs.

La probele practice nu se admit contestații.

 

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE  ȘI STRUCTURA  PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN  CLASA A V-A PENTRU ELEVII PROVENIȚI DIN ȘCOLI GENERALE

             Elevii proveniți din școli generale vor susține următoarele probe:

Proba I – interpretarea vocală a unei melodii propuse de candidat.

Proba II este constituită din următoarele sub-probe:

 1. reproducerea de note muzicale și intervale melodice;
 2. reproducerea de fragmente ritmice;
 3. reproducerea de fragmente melodice;

Notă: Probele a), b), și c) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

Pe fișa de înscriere, elevii vor nota 3 opțiuni de instrument. În funcție de particularitățile anatomo-fiziologice ale candidaților, și în funcție de opțiunile făcute, comisia de examinare va repartiza elevii în ordinea descrescătoare a mediilor.

Nota de admiterea va fi media aritmetică între notele de la Proba I și Proba II. Media minimă de admiterea este 8 (opt).

La probele practice nu se admit contestații.

PROFIL ARTISTIC – MUZICĂ

A. Vioară, Violă, Violoncel, Contrabas

Proba I

Proba de instrument compusă din:

 1. o gamă și arpegiu elaborate, din una din următoarele metode: Karl Flesch, Robert Klenk, Grigorian;
 2. un studiu din una din următoarele metode: Mayas, Kreutyer, Dancla, Fortunatrov;
 3. parte de concert (minim 3 poziții);
 4. citire la prima vedere.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

 1. Dicteu melodic de 10-12 măsuri, în măsurile 2/4, 3/4, 4/4, într-o tonalitate cu până la două alterații.
 2. Solfegiu la prima vedere în măsurile 2/4, 3/4, 4/4, într-o tonalitate cu până la două alterații.

Notă: Probele a) și b) se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

 Pian

Proba I

Recital instrumental:

 1. a) un studiu;
 2. b) două lucrări la alegere, diferite ca stil, caracter și formă;

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

 1. a) Dicteu melodic de 10-12 măsuri, în măsurile 2/4, 3/4, 4/4, într-o tonalitate cu până la două alterații.
 2. b) Solfegiu la prima vedere în măsurile 2/4, 3/4, 4/4, într-o tonalitate cu până la două alterații.

Notă: Probele a) și b) se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

La probele practice nu se admit contestații.

 

COMISIA DE ADMITERE

 

Comisia de admitere la clasa a V-a va fi alcătuită din:

Președinte

Vicepreședinte

Secretar

Membri – pian – cadrele didactice din catedra de pian

– vioară – cadrele didactice din catedra de corzi

– TSD – responsabilul de catedră și două cadre didactice de specialitate.

Notă: Pentru probele de aptitudini ale elevilor proveniți din școli din învățământ de masă, din comisie vor face parte responsabilii de catedră:  TSD, suflători-percuție și pian complementar.

 

PROFIL COREGRAFIE

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE  ȘI STRUCTURA  PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN  CLASA A V-A

 

 1. Evaluarea aspectului fizic
 • Măsurarea înălțimii și greutății corporale
 • Aprecierea configurației segmentelor corpului (coloana vertebrală, laba piciorului, brațe)

 

 1. Evaluarea aptitudinilor motrice
 • Mobilitatea articulară
 • Elasticitate ligamentoasă

 

 1. Evaluarea aptitudinilor artistice
 • Noțiuni motrice
 • Improvizație liberă

 

 1. Evaluarea calităților ritmice
 • Reproducerea de fragmente ritmice prin bătăi din palme
 • Reproducerea vocală de fragmente melodice

 

Probele de aptitudini vor fi evaluate cu admis/respins. Deciziile comisiei de evaluare sunt finale.

 

Acte necesare la înscriere:

 • Copie certificat de naștere
 • Documente medicale: EKG, examen pulmonar, adeverință de la medicul de familie că este apt pentru efort fizic susținut.